Vỏ Pirelli 110/70-11 trước Vespa

Vỏ trước 110/70-11 TL – vỏ sau 120/70-10 TL vỏ không ruột xe vespaS, vespa LX

Loại xe dùng: VỎ XE VESPA LX, VỎ XE VESPA S

– Nhập trực tiếp từ nhà máy Pirelli Indonesia.

Vỏ trước và sau xe Vespa S, Vespa LX